lịch trực tết

Tháng Ba 16, 2017 10:53 sáng

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2017 (ĐINH DẬU)

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TĨNH

STT Người trực Thời gian trực Ký giao ca trực Ghi chú
01 Trần Thị Thuỷ Sáng 26/01/2017
(29/12)
   
02 Nguyễn Thị Thoa Chiều 26/01/2017
(29/12)
   
03 Trần Thị Hằng Sáng 27/01/2017
(30 Tết)
   
04 Trần Thị Nhài Sáng 27/01/2017
(30 Tết)
   
05 Nguyễn Thị Huyền Chiều 27/01/2017
( 30 Tết)
   
06 Trần Thị Hiên Chiều 27/01/2017
( 30 Tết)
   
07 Trần Thị Hải Nga Sáng 28/01/2017
( Mùng 01 Tết)
   
08 Hoàng Thị Mai Sáng 29/01/2017
(Mùng 2 Tết)
   
09 Trần Thị Lan Sáng 29/01/2017
(Mùng 2 Tết)
   
10 Trần Thị Lân Chiều 29/01/2017
(Mùng 2 Tết)
   
11 Trần Thị Hoa Chiều 29/01/2017
(Mùng 2 Tết)
   
12 Trần Thị Huệ Sáng 30/01/2017
(Mùng 03 Tết)
   
13 Lê Thị Thảo Chiều 30/01/2017
(Mùng 03 Tết)
   
14 Trần Thị Huệ (Hon) Sáng 31/01/2017
(Mùng 04 Tết)
   
15 Trần T Việt Hương Chiều 31/01/2017
(Mùng 04 Tết)
   
  Sáng mùng 5 Tết khai xuân  

                                                                      Việt Hùng, ngày 02 tháng 02 năm 2017

  1. NHÀ TRƯỜNG