Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TĨNH

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Hải Nga – Chức vụ: Hiệu Trưởng